Prace badawczo-rozwojowe
i wdrożenia z zakresu:

 
 • kontenerów specjalnych z przeznaczeniem pod zabudowy wyposażenia wozów dowodzenia,
  warsztatów obsługowo remontowych, łączności, stacji przekaźnikowych, socjalnych, medycznych i innych
 • specjalistycznego wyposażenia i zabudowy modułowej kontenerów
 • modernizacji oraz nowych systemów i układów wozów bojowych
 • urządzeń filtrowentylacyjnych samochodowych i przenośnych
 • urządzeń klimatyzacyjnych samochodowych i przenośnych
 • zespołów prądotwórczych pokładowych i przenośnych
 • monitorowych układów sterowania
 • diagnozowania obiektów technicznych, w tym: czołgów, bwp, samochodów,
  ciągników, maszyn roboczych i górniczych

Opracowania analityczne
i koncepcyjne z zakresu:

 
 • systemu konteneryzacji i paletyzacji transportu wojskowego
 • kompleksowych modernizacji oraz remontów modernizacyjnych wozów bojowych
 • systemów automatyzacji sterowania i diagnozowania wozów bojowych
 • systemów ostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom na współczesnym polu walki
 


Nietypowe prace z zakresu elektroniki,
hydrauliki i mechaniki.

Serwis i modernizacja
pojazdów specjalnychW zakresie wozów bojowych, w tym: czołgów typu
T55 i T-72 oraz BWP-1 oferujemy:
 
 • remonty bieżące i konserwacyjne podzespołów
 • sprawdzenia i regulacje stanowiskowe
 • dostawy grup montażowych, podzespołów i części
 • dostawy elementów instalacji elektrycznych
  oraz wykonawstwo wiązek przewodów
 • monitorowe układy sterowania i kontroli
 • urządzenia diagnostyczne wyposażenia pokładowego