Urządzenia filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne UFK.B2.R4-10000SGW/24V

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne typu UFK.B2.R4-10000SGW/24V jest urządzeniem schładzająco-grzewczo-wentylacyjnym (SGW), przeznaczonym do zastosowania w różnego rodzaju pojazdach dowódczo–sztabowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, na podwoziach gąsienicowych lub kołowych.

Podstawową funkcją urządzenia jest poprawa własności powietrza doprowadzanego do przedziału użytkowego pojazdu, co następuje w rezultacie filtrowentylowania lub wentylowania oraz zmian temperatury (nagrzewania lub chłodzenia), w zależności od potrzeb wynikających z warunków użytkowania pojazdu.

W zakresie funkcjonalnym, w skład urządzenia filtrowentylacyjno-klimatyzacyjnego wchodzi układ filtrowentylacji oraz układ klimatyzacji, które są odpowiednio przeznaczone do:

układ filtrowentylacji – do ochrony załogi i sprzętu w przestrzeni użytkowej pojazdu przed skutkami
zanieczyszczeń naturalnych oraz skażeniami powietrza;

układ klimatyzacji – do utrzymywania potrzebnej temperatury powietrza w przestrzeni użytkowej pojazdu.

Układ filtrowentylacji urządzenia może być wykorzystywany w dwóch podstawowych reżimach pracy: filtrowentylacji oraz wentylacji czystej.

Układ klimatyzacji urządzenia może być wykorzystywany w dwóch podstawowych wariantach pracy: schładzania oraz ogrzewania.

Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne właściwie stosowane, stwarza dla załogi pojazdu możliwość bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań w terenie skażonym, w skrajnych temperaturach otoczenia.

Konstrukcja i funkcjonowanie urządzenia zabezpiecza spełnienie wymaganych warunków ochrony zbiorowej załogi i sprzętu pokładowego pojazdu o kubaturze chronionej przestrzeni użytkowej do 16 m³.

Załoga może sterować urządzeniem za pomocą pulpitów sterująco-kontrolnych znajdujących się na tablicy sterowania w przedziale użytkowym pojazdu.

Urządzenie jest zdolne do pracy na postoju i podczas ruchu pojazdu.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Oznaczenie dokumentacyjne urządzenia UFK.B2.R4-00.00.00.00.00
Typ/wersja urządzenia UFK.B2.R4-10000SGW/24V
Masa całkowita urządzenia 240 kg
Nominalne napięcie zasilania 27,6 ±1,0 V
Pobór prądu od 20 do 55 A (zależnie od rodzaju pracy)
Wydatek nominalny powietrza przy filtrowentylacji 150 m³/h ±10%
Wydatek nominalny przy powietrza wentylacji 170 m³/h ±10%
Moc chłodnicza układu regulowana od 1 000 do 10 000 W
Moc cieplna układu regulowana od 1 000 do 10 000 W
Zastosowany filtropochłaniacz FPT-200M/P
Regulacja wydatku powietrza od 20 m³/h do wydatku nominalnego
Zabezpieczenie nadciśnienia powietrza w obiekcie od 200 do 350 Pa
Zapas sprężu urządzenia min. 500 Pa
Sterowanie z pulpitów sterująco-kontrolnych
Zakres pomiarowy nadciśnienia w chronionym obiekcie od 0 do 550 Pa
Rejestracja czasu pracy (w h, co min.) - pracy całkowitej
- pracy w reżimie filtrowentylacji
- pracy w wariancie ogrzewania
Natężenie hałasu przy pracy urządzenia < 80 dB (w odległości 7 m od pojazdu)
< 70 dB (wewnątrz pojazdu)
Zakres temperatur pracy urządzenia od –30 do +50°C
Zakres temperatur przechowywania urządzenia od –40 do +65°C

Powrót do listy produktów