O firmie


MONREX Sp. z o.o. prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Zajmuje się produkcją i sprzedażą zaawansowanych rozwiązań technicznych z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, hydrauliki i pneumatyki o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym.

Działając od 2008 roku, MONREX stale poszerza asortyment produkcji i pracuje nad innowacyjnością swoich wyrobów, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku i rosnącym oczekiwaniom Klientów. Poza ugruntowanym obszarem działalności obejmującym produkcję specjalną kontenerów i nadwozi furgonowych, modułowego wyposażenia kontenerów, urządzeń filtrowentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zespołów prądotwórczych, w 2014 roku MONREX uruchomił szereg prac badawczo-rozwojowych z zakresu energetyki odnawialnej, których pierwsze efekty będą widoczne już w 2015 roku.

Specjalizacja

 
W zakresie obejmującym produkcję mobilnych kontenerów specjalnych, MONREX ściśle współpracuje z liderem tej branży w Polsce – firmą ARMPOL. Kontenery te, w zależności od szczegółów budowy oraz zastosowanego wyposażenia podstawowego i specjalistycznego, przeznaczone są do wykorzystania m.in. jako: centra dowodzenia i łączności, stanowiska dowódczo-socjalne, magazyny, stacje energetyczne, warsztaty obsługowo-remontowe, punkty medyczne, laboratoria specjalistyczne, stacje odkażania i dekontaminacji, stacje uzdatniania wody, stołówki, pralnie i inne.

W naszej ofercie znajduje się także wyposażenie pokładowe kontenerów specjalnych, m.in.: modułowe wyposażenie podstawowe (urządzenia filtrowentylacyjne, klimatyzacyjne, ogrzewania, zasilania elektrycznego, zasilania powietrznego, osuszania dynamicznego, zespoły prądotwórcze i inne), modułowe wyposażenie specjalistyczne (m.in.: łączności, komputerowe, warsztatowe, medyczne, laboratoryjne, energetyczne i inne), czy autonomiczne hydrauliczne zestawy przeładunkowe kontenerów.

 
W przedstawionym zakresie działalności MONREX, pozostając w ścisłej współpracy z firmą ARMPOL, oferuje kompleksowe wykonawstwo oraz współpracę przy realizacji opracowań analitycznych i koncepcyjnych, a także prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych. Na każdym etapie wykonawstwa prace te są w pełnym zakresie dokumentowane.
 

Poznaj naszą ofertę

Certyfikaty

 
Oferowane przez MONREX wyroby posiadają wymagane badania oraz potrzebne atesty i certyfikaty, a także uzgodnioną lub zatwierdzoną do produkcji dokumentację techniczną. Produkcja jest nadzorowana i odbierana przez 15. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

Firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz natowskiej publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110:2009. 

W zakresie  projektowania, produkcji, magazynowania i obrotu wyrobami specjalnymi dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, MONREX posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na potrzeby obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, firma posiada certyfikat zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli.