Dotacje

 
MONREX Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


Umowa o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-413/13-00.
Projekt pt.: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu na lata 2013-2014 dla firmy MONREX Sp. z o.o.”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Działanie 6.1 – Paszport do eksportu.

Ogłoszenia 

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektu pt.: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu na lata 2013-2014 dla firmy MONREX Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, osi 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków UE. Szczegóły dostępne są do pobrania poniżej.

1. Zapytanie ofertowe nr 303/1/POIG6.1/2014 na wykonanie projektu i unowocześnienie obecnego logotypu firmy na bazie funkcjonującego wzorca.2. Zapytanie ofertowe nr 303/2/POIG6.1/2014 na projekt i wykonanie strony www dla firmy MONREX Sp. z o. o. w formie elektronicznej wraz z zawartością merytoryczną i graficzną.3. Zapytanie ofertowe nr 341/3/POIG6.1/2014 na sporządzenie koncepcji, opracowanie scenariusza oraz wykonanie filmu reklamowego promującego produkty i usługi Monrex Sp. z o.o. na rynkach Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Jemenu.


  4. Zapytanie ofertowe nr 381/4/POIG6.1/2014 na wykonanie druku papieru firmowego i kopert firmowych dla firmy MONREX Sp. z o. o.5. Zapytanie ofertowe nr 404/5/POIG6.1/2014 na zakup usługi organizacji misji handlowej w Arabii Saudyjskiej dla firmy MONREX Sp. z o. o.6. Zapytanie ofertowe nr 404/6/POIG6.1/2014 na zakup usługi organizacji misji handlowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla firmy MONREX Sp. z o. o.7. Zapytanie ofertowe nr 412/7/POIG6.1/2014 na opracowanie strategii finansowania na rynkach docelowych dla firmy MONREX Sp. z o. o.8. Zapytanie ofertowe nr 412/8/POIG6.1/2014 na zakup dostępu do baz danych klientów - rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla firmy MONREX Sp. z o. o.9. Zapytanie ofertowe nr 412/9/POIG6.1/2014 na zakup dostępu do baz danych klientów - rynek Arabii Saudyjskiej dla firmy MONREX Sp. z o. o.10. Zapytanie ofertowe nr 455/10/POIG6.1/2014 na wykonanie projektu graficznego i przygotowanie do druku materiałów promocyjno-informacyjnych dla firmy MONREX Sp. z o. o.


  11. Zapytanie ofertowe nr 455/11/POIG6.1/2014 na projekt graficzny i wykonanie toreb papierowych dla firmy MONREX Sp. z o. o.12. Zapytanie ofertowe nr 455/12/POIG6.1/2014 na projekt graficzny i wykonanie kalendarzy książkowych A4 i A5 dla firmy MONREX Sp. z o. o.13. Zapytanie ofertowe nr 465/13/POIG6.1/2014 na druk i dostawę materiałów promocyjnych dla firmy MONREX Sp. z o. o.


 
14. Informacja o wznowieniu zapytania ofertowego nr 455/10/POIG6.1/2014 z terminem składania ofert do 21 listopada 201415. Zapytanie ofertowe nr 455/10/POIG6.1/2014 (wznowione) na wykonanie projektu graficznego i przygotowanie do druku materiałów promocyjno-informacyjnych dla firmy MONREX Sp. z o. o.


 
16. Zapytanie ofertowe nr 484/14/POIG6.1/2014 na wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na arabski dla firmy MONREX Sp. z o. o.17. Zapytanie ofertowe nr 484/15/POIG6.1/2014 na zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej dla firmy MONREX Sp. z o. o.