Aktualności i wydarzenia

Konferencja 'Nauka-Przemysł-Obronność'

26 maja wzięliśmy udział w konferencji "Nauka-Przemysł-Obronność" zorganizowanej w Warszawie przez Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Departament Nauki i Szkolnictwa wyższego MON. Spotkanie poświęcone było głównie współpracy środowisk naukowych, przemysłu obronnego i resortu obrony w kontekście trwającej modernizacji sił zbrojnych. Poruszono również kwestie ochrony praw własności przemysłowej oraz wspierania działalności polskich firm na rynkach zagranicznych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych i podmiotów przemysłu obronnego. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. Zygmunt Mierczyk, Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak oraz liczni specjaliści z DPZ i DNiSW MON.

Więcej informacji o konferencji oraz wybrane prezentacje do pobrania na stronie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON.

[Zdjęcia: Departament Polityki Zbrojeniowej MON]

 

Powrót