Aktualności i wydarzenia

Prezentacja polowych punktów medycznych

22 kwietnia Monrex, wspólnie z firmą Armpol wziął udział w dialogu technicznym poświęconym namiotowo-kontenerowym systemom wojskowych placówek medycznych. Spotkanie połączone z prezentacją sprzętu odbyło się na terenie Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych w Warszawie.

Dialog techniczny został zorganizowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej i ma na celu znalezienie optymalnych rozwiązań technicznych dla planowanych mobilnych punktów Poziomu 1 i 2 zabezpieczenia medycznego wojska. W trakcie spotkania z przedstawicielami Sił Zbrojnych Monrex przedstawił koncepcję placówek medycznych stworzonych w oparciu o sprawdzone rozwiązania kontenerowe. 

W skład proponowanego zestawu wchodzić ma zmodernizowany samochód STAR 266K, kontenerowe nadwozie furgonowe, kontenery 15-stopowe z systemem samozaładowczym oraz jednoosiowa przyczepa transportowa. Poszczególne elementy zostaną wyposażone zgodnie z wymaganiami służb medycznych i zaopatrzone w niezależne źródło zasilania. Prezentacji przygotowanej przez Monrex koncepcji towarzyszył również praktyczny pokaz sprzętowy.

Prowadzony przez WOFiTM dialog techniczny będzie podstawą do sformułowania szczegółowych wymagań technicznych do zamówienia systemów wojskowych placówek medycznych.

Powrót